WA-PRO

Od 6 lat zajmujemy się sprzedażą , wdrożeniami oraz obsługą serwisową oprogramowania znanej warszawskiej firmy WAPRO , w wersji DOS oraz Windows.

W naszej ofercie znajdą państwo następujące pozycje :

Program obsługi magazynu i sprzedaży WF-MAG

System przeznaczony do prowadzenia ewidencji towarowo - wartościowej w firmach o różnym profilu działalności. Pozwala na wspomaganie sprzedaży poprzez rozbudowany system wariantów sprzedaży, cenników, upustów, kontrolę zobowiązań i należności.

 
Program finansowo księgowy WF-FAKIR

Program przeznaczony do prowadzenia księgowości - umożliwiający m.in. dekretację i księgowanie dokumentów, ewidencję VAT oraz rozrachunków, a także tworzenie zestawień, analiz i wydruków.

 
Książka przychodów i rozchodów WF-KAPER

Program umożliwiający prowadzenie dokumentacji księgowej i rozliczanie podatków. Rozwiązanie dla firm prowadzących księgowość w formie księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

 
Program kadrowy WF-GANG

System przeznaczony do prowadzenia ewidencji kadrowej, naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenia związanych z zatrudnieniem pracowników, rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS.

 
Program ewidencji środków trawałych WF-bEST

Program przeznaczony do prowadzenia rozbudowanej ewidencji majątku trwałego, obsługi inwestycji oraz automatycznego naliczania odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem operacji takich jak: modernizacja, przeszacowanie, sprzedaż, likwidacja oraz korekta umorzeń.

 
© Elbit.waw.pl - Zapraszamy do współpracy - wszelkie prawa zastrzeżone